NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE.cz

 
 

Civilisté

V neverbálním přetlačování a komunikačních hrách jsme tak či onak pouhými civilisty, neboť nás tělo vždy prozradí - profesionální voják z nás bude jen velmi těžko. Proč tělo nelže lze pravděpodobně odůvodnit dvěma základními psychologickými názory, které tuto problematiku alespoň zčásti řeší. Na straně jedné leží názorový proud, který tvrdí, že veškerá komunikace je kulturně získaná, naučená v průběhu života a novorozenec přichází na svět pouze ze základní výbavou gest ( Satirová ). Druhý proud reprezentovaný Watzlawickem je přesvědčen, že velkou část neverbální komunikace jsme zdědili od svých živočisných předchůdců a zbylá část se zformovala v průběhu života. O tom, že část gest je naučená a podmíněna kulturou, lze pochybovat jen těžko, tvrdým oříškem zůstává první část - skutečně jsme některá gesta zdědili ?


Neverbální komunikace jako civilní zbraň

Řeč těla, neverbální komunikace, se snaží pochopit a vysvětlit co pro psychické mechanismy tyto podněty znamenají, jaký mají význam a do jaké míry ovlivňují lidské chování a jednání. Tato komunikace, komunikace beze slov, je velmi složitým procesem, který se odehrává mezi lidmi již tisíce let, avšak na vědecké úrovni se neverbální komunikaci aktivně věnujeme teprve posledních třicet let, což není mnoho. Neverbální komunikace je komunikace je pro život člověka důležitá, ovlivňuje úspěch nebo i neúspěch v jakékoli životní situaci. Nové výzkumy dokladují, že pouze 20-30% procent v komunikaci vyjadřují významy slov a větných celků.

 

Setkání

Gesta, gestikulace a tón v neverbální komunikaci

Podle hesla "Není to o tom, co říkáme, ale jako to říkáme" je stále víc a víc důležité dbát na způsob naší vlastní neverbální komunikace a jak s její pomocí působíme na své okolí, tak abychom co nejúčinněji předcházeli různým nedorozuměním či komunikačním šumům, které mohou mít, zejména v lidských vztazích, často fatální následky. Mnohdy tedy neublíží ani tak náš jazyk, jako spíš způsob naší mluvy či nevhodná gestikulace v průběhu dobře míněných slov.

 

Řeč je milované nevlastní dítě myšlení.
Erich von Däniken
 

Komunikujte

přesný čas

psychologie

zdravotnictví

umíte česky ?

Literatura

Prvky neverbální komunikace

Prvky neverbální komunikace - nonverbální komunikace obsahují široké rozpětí prostředků, kterými sdělujeme určité informace spolu s našim slovním projevem. Tyto neverbálně komunikační projevy jsou často volní, automatické, podvědomé, jejich užívání není zcela pod naší vědomou kontrolou a do velké míry je ovlivněno naší kulturou a společností, ve které jsme vyrůstali a samozřejmě kde aktuálně žijeme. Vyjma sociologie se komunikací mezi lidmi zabývá především mateřská věda, totiž psychologie, jejíž nespočet disciplin má s neverbální komunikací mnoho společného.

Dobre jitro

 

 

 

NAVRCHOLU.cz
optimalizace PageRank.cz CZIN.eu
Toplink - katalog odkazů A-seznam.cz Katalog 1x.cz Add website

| Created & Developed by : © Interactive Investment 2010

Seznam českých a slovenských internetových stránek